Dofinansowania

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia bezpiecznego, wykonanego z tworzywa EVA umożliwiające pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach takich jak: przetwórstwa rolno-spożywczego, medyczna i spożywcza".

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali Przedsiębiorstwa. Efektem projektu wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu jakim jest obuwie bezpieczne
dla kobiet.

Dofinansowanie projektu z UE: 696 617,50,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 865 262,50 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do oferty Firmy damskiego obuwia”

Celem projektu jest umożliwienie pozyskiwanie klientów w nowych specjalistycznych branżach.
Dofinansowanie projektu z UE: 697 680,00 PLN

 

Gianluca Barbirato Sapro System realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowego modelu biznesowego”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynkach zagranicznych i dotarcie do nowych partnerów biznesowych. Dofinansowanie projektu z UE: 162 150,00 PLN

 

 

Szarlejka, 28.12.2021 r.

TOP